Poprzedni
Następny
Opieka nad osobami z otępieniem ( w tym otępieniem typu Alzheimera), to ogromne wyzwanie dla ich partnerów życiowych , ich dzieci oraz innych krewnych.
Demencja to choroba całej rodziny i obciążenie, z którym nikt nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Wg wielu badań opieka nad chorym z otępieniem jest bardziej obciążająca niż opieka na osobami z ograniczeniami fizycznymi.
Sam opiekun często nazywany niewidocznym drugim pacjentem – może zachorować z powodu ciągłego obciążenia fizycznego i psychicznego [1].

Park Seniora to miejsce dedykowane Seniorom chorym na otępienie, w tym chorym na chorobę Alzheimera -gdzie opiekę na Podopiecznymi sprawuje doświadczony i merytorycznie przygotowany do tego zespół pielęgniarsko-opiekuńczy.

Pobyt chorego w Parku Seniora to zapewnienie Seniorowi nie tylko bezpieczeństwa i opieki w stopniu odpowiadającym jego potrzebom i możliwościom samoobsługi, ale też szansa dla jego dotychczasowych Opiekunów na poprawę własnego zdrowia oraz powrót do normalnego funkcjonowania, sprzed choroby najbliższej im osoby.

[1]Choroby otępienne; Felbecker A., Limmroth V; Edra Urban & Partner 2020

Zapraszamy do kontaktu z nami